Kök hücreleri, kemik iliğinde üretilir ve zamanla olgun kan hücrelerine dönüşür. Bunlar tüm kan hücrelerinin öncü hücreleridir1,2. Kök hücreler devamlı olarak kendini yenileyebilme özelliğine sahip olduğu için bağış işleminden sonra bağışçının kök hücreleri belirli bir sürede tekrar eski sayısına ulaşır1. Nakil amacıyla kullanılan kök hücreler üç kaynaktan elde edilir: Kemik iliği, kan veya göbek kordonu1.

Kök hücre nakli bazı kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezliği ile doğumsal kan hastalıklarının tedavisinde başvurulan yöntemlerden biridir1.

Kök hücre bağışında, periferik kök hücre toplama ve kemik iliği bağışı yöntemi olmak üzere iki yöntem uygulanmaktadır. Seçilecek yöntem konusunda bağışçı adayının tercihi ön planda tutulmaktadır. Bazı durumlarda hastanın ve bağışçı adayının sağlık durumu göz önünde bulundurularak nakil merkezi tarafından hangi yöntemin seçileceğine karar verilebilmektedir1.

Periferik kök hücre toplama yöntemi daha çok tercih edilmektedir1. Bu yöntemde bağışçıya 4-5 gün büyüme faktörü denilen ilaçlar verilir ve kan hücre ayıracı denilen alet (aferez aleti) yardımı ile kol damarından kök hücreler toplanır ve ayrılıp torbaya aktarılır. Kalan kan bağışçıya diğer kolundan geri verilir1,2. Bu işlem 3-4 saat sürer2. Periferik yöntemde, bağışçının hastaneye yatması gerekmemektedir, anesteziye ihtiyaç duyulmaz1.

Periferik kök hücre bağışında, aşı uygulaması sonrasında kök hücre toplanmasının ardından; geçici halsizlik hissi, ateş, geçici grip benzeri belirtiler, genel vücut ağrıları görülebilir. Kök hücre bağışladıktan sonra yan etki yaşama olasılığı düşüktür ve bu etkiler de 1-3 hafta içinde kaybolur1.

Pfizer’in karşılıksız ve koşulsuz katkılarıyla.