Hadi sen de "elini uzat", kök hücre bağışında fark yarat!

Ülkemizde, başta lösemi hastaları olmak üzere kök hücre bağışı bekleyen binlerce insan var1,2. Fakat toplumumuzda bu konuya dair bilinenlerin birçoğu ne yazık ki yanlış3. Kök hücre bağışıyla ilgili doğru bilgileri yaymak için "Elini Uzat" filmimizi paylaşın ve bağış bekleyenlere umut olun!

#EliniUzatCanDamlasıOl

TÜRKÖK, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin adıdır4.

TÜRKÖK'Ü ZİYARET ET

Kaynaklar:

PP-UNP-TUR-0063 (Mayıs 2022)

Pfizer’in karşılıksız ve koşulsuz katkılarıyla.